Veelgestelde Vragen

Home/Veelgestelde Vragen

Voor welke leerlingen is Eren en Leren geschikt?

Eren en Leren is geschikt voor leerlingen in het voorgezet onderwijs, voor alle niveau van VMBO tot gymnasium.

Het pakket sluit aan bij de vakken Maatschappijleer, Geschiedenis en het thema Wereldburgerschap.

Ook binnen het MBO past Eren en Leren binnen vakken op het gebied van sociaal maatschappelijke lesstof.

Wat leert Eren en Leren de leerlingen?

In dit lespakket maken leerlingen kennis met een nieuwe manier van herdenken. Ze worden gestimuleerd om na te denken over waarom herdenken belangrijk is. Maar ook over wie wij herdenken en wie zij zelf herdenken.

In het lespakket worden principes vanuit systemisch perspectief behandeld. Hierbij gaat het om plek (bij wie hoor ik en hoe hoor ik daarbij?), ordening (wie leidt, wie volgt?), de balans tussen geven en nemen, polariteiten (zwart, wit en de grijsgebieden daartussenin) en loyaliteiten.

Bovendien staat het lespakket stil bij de mensen die gevochten hebben voor onze vrijheid en daar een prijs voor hebben betaald. Niet alleen gedurende de Tweede Wereldoorlog, maar ook tijdens vredesmissies daarna, waarbij Nederlandse militairen zich hebben ingezet om de vrijheid en vrede voor andere landen te realiseren. Het lespakket laat leerlingen zien welke impact een dergelijke prijs heeft op de achterblijvers. En de generaties die daarop volgen.

Waarom is Eren en Leren ontwikkeld?

Eren en Leren is onderdeel van Ereveld Vol Leven een herdenkingsvorm waarbij op unieke wijze oorlogsslachtoffers worden herdacht door hen voor een moment in de tijd een gezicht te geven. Tijdens dit herdenkingsevenement staan zowel burgers als militairen, jong en oud, achter de graven van omgekomen oorlogsslachtoffers symbool voor iemand wiens levensverhaal door oorlogsgeweld is opgehouden. Zie www.ereveldvolleven.nl voor meer informatie.

Met het lespakket Eren en Leren maken leerlingen kennis met deze nieuwe manier van herdenken. Ze worden gestimuleerd om na te denken over waarom herdenken belangrijk is. Het uitgangspunt van dit lespakket is dat leerlingen zelf ervaren wat herdenken is. Via deze beleving leren ze zelf keuzes te maken en een mening te vormen.

Hoe kan ik Eren en Leren inzetten in mijn klas?

Eren en Leren is modulair opgebouwd en bestaat uit vijf modules die elk een lesuur duren:

  1. Stilstaan bij herdenken
  2. Erevelden en Onbekende Nederlanders
  3. Herdenken 2.0.
  4. Oorlog en vrede
  5. Erfenissen van een Oorlog

Het lespakket bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Digitale clips: klassikaal te behandelen op het smartbord, maar ook in groepjes of individueel uitvoerbaar achter de computer of op de smartphone;
  • Werkbladen: printbaar en ook digitaal in te vullen op Socrative;
  • Docentenhandleiding: met leerdoelen, handvatten om onderwerpen in te leiden, antwoorden en extra verwerkingsopdrachten.

De lessen sluiten op elkaar aan, maar kunnen onafhankelijk van elkaar gegeven worden. Wanneer u besluit alleen een losse module te behandelen, dan is het aan te raden om deze in te leiden met de introductieclip. Deze clip en de bijbehorende vragen, vindt u in Les 1: Stilstaan bij herdenken – Opdracht 1: Bekijk de introductieclip.

Redt u het niet om een hele module in de les te behandelen? Dan kunt u deze ook meegeven als huiswerkopdracht. Doordat leerlingen op Socrative inloggen met hun naam en klassennaam, krijgt u eenvoudig toegang tot de antwoorden die de leerlingen invullen en kunt u deze klassikaal nabespreken, dieper ingaan op specifieke thema’s of leerlingen verwerkingsopdrachten geven.

De lessen zijn geschikt voor leerlingen van het VMBO t/m gymnasium. Afhankelijk van het niveau van de leerlingen kunt u kiezen welke vragen en werkvormen het beste aansluiten bij de klas. Meer informatie vindt u in de docentenhandleiding.

Wat is Socrative?

Socrative is een gebruiksvriendelijke applicatie waarmee Eren en Leren interactief in te zetten is. Leerlingen kunnen door middel van hun smartphone, tablet of computer het lespakket in de klas of thuis als huiswerk doen. Voor de leerlingen is het interessant en boeiend om op deze vernieuwende manier te leren.

Op de site www.socrative.com kunt u als docent een account aanmaken en vervolgens kun je de lesbrieven importeren door middel van codes die je ontvangt per mail nadat je je ingeschreven hebt via deze website.

De gratis app (voor zowel docenten als leerlingen) kan in de Apple App store, Google Play store en op de site www.socrative.com worden gedownload. Hier vindt u de gebruiksaanwijzing van Socrative.

Wie is de Oorlogsgravenstichting?

De Oorlogsgravenstichting gedenkt ongeveer 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Dit zijn soms militairen maar vaak burgers: mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië. Het zijn ook de Nederlandse militairen die tijdens recente vredesmissies om het leven zijn gekomen. Al deze mensen hebben een verhaal, soms indringend soms kort of eenvoudig.

De Oorlogsgravenstichting gelooft dat het vertellen van deze verhalen bijdraagt aan het besef dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Wij houden de herinnering aan deze mensen levend door hun verhalen te verzamelen en te delen, hun namen te registreren en door het onderhouden van de 50.000 Nederlandse oorlogsgraven waar ook ter wereld.

Eren en Leren bieden wij aan om zo een jongeren generatie te betrekken bij deze verhalen en herdenken in het algemeen. www.oorlogsgravenstichting.nl

Bij wie kan ik terecht met vragen over Eren en Leren?

Hiervoor kan gemaild worden naar info@erenenleren.nl.

Share