Clips

Home/Clips

Eren en Leren clips

Introductieclip.
Lengte 2:30 

Algemene introductieclip van het lespakket Eren en Leren voor elke module. De modules sluiten op elkaar aan, maar kunnen onafhankelijk van elkaar gegeven worden. Wanneer u besluit een losse module te behandelen, dan is het aan te raden om deze in te leiden met deze introductieclip.

Bekijk voor de les van start gaat deze introductieclip. Op basis van deze algemene clip volgen 2 introductievragen. Daarop sluit elke module aan.

Module 1: Stilstaan bij Herdenken

Clip: Herdenken.
Lengte 2:15 

Bekende Nederlanders vertellen in de herdenkingsspotjes van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waarom zij herdenken. Aan bod komen: Gers Pardoel, Yvonne Jaspers, Frits en Barbara Barend, Claudia de Breij, Nick en Simon en Chef’s Special.

Leerlingen bekijken de fragmenten van deze bekende Nederlanders en beantwoorden vervolgens persoonlijke vragen: Of zij herdenken? Waarom wel of niet? Wie zij herdenken, waarom en hoe? Laat de leerlingen in kleine groepjes bespreken wat ze hebben opgeschreven en waarom. Eventueel kunt u deze opdracht klassikaal nabespreken.

Module 2: Erevelden en Onbekende Nederlanders

Clip: Hoe Nederland omgaat met Nederlandse oorlogsgraven.
Lengte 1:00

De ontdekkingsreis voor deze nieuwe manier van herdenken start op Nationaal Ereveld Loenen, dat wordt beheerd door de Oorlogsgravenstichting. Zij dragen zorg voor de Nederlandse oorlogsgraven in de vorm van onderhoud, maar ook in het vertellen van de verhalen die achter elke steen schuilgaan. De oorlogsgravenstichting is opgericht in 1946. Deze stichting beheert meerdere erevelden in Nederland en de rest van de wereld. Meer informatie hierover in deze clip.

Clip: Op zoek naar de namen van Onbekende Nederlanders.
Lengte 1:00

Ereveld Loenen is een ongewone oorlogsbegraafplaats. Er zijn wel militairen begraven, maar hun graven liggen tussen die van burgerslachtoffers, mannen, vrouwen en ook kinderen. Maar er zijn ook ruim 100 graven waar Onbekende Nederlander op staat. En waar DNA-onderzoek naar plaatsvindt om hen alsnog en naam te kunnen geven. Aan de leerlingen wordt gevraagd of dit proces belangrijk is? En hoe je mensen kunt herdenken die geen eigen oorlogsgraf hebben?

Module 3: Herdenken 2.0

Clip: Leerlingen op het ereveld.
Lengte 5:00

In juni 2015 is Nationaal Ereveld Loenen door een groep leerlingen uit het voortgezet onderwijs bezocht. Van dit bezoek zijn verschillende reportages gemaakt. Deze zijn verwerkt tot de clips die het uitgangspunt vormen van deze lessenreeks. De leerlingen in de klas reizen op deze manier mee met de leerlingen die het ereveld bezocht hebben. Hierdoor kunnen zij zich spiegelen aan de ervaringen van andere leeftijdsgenoten.

De presentatie van de reportages is in handen van Sophie Hillbrand en Filemon Wesselink.

Clip: Het ereveld komt tot leven.
Lengte 6:00

Ereveld Vol Leven is een herdenkingsvorm waarbij op unieke wijze oorlogsslachtoffers worden herdacht door hen voor een moment in de tijd een gezicht te geven. Zowel burgers als militairen, jong en oud, staan achter de graven symbool voor iemand wiens levensverhaal door oorlogsgeweld is opgehouden.

De leerlingen bezoeken dit ereveld vol leven en delen hun ervaringen.

Module 4: Oorlog en Vrede

Clip: De inzet van militairen bij vredesoperaties.
Lengte 1:00

Een vredesoperatie of vredesmacht is een leger dat speciaal samengesteld wordt om de vrede te herstellen en te behouden in bepaalde gebieden waar zich een gewapend conflict afspeelt. Deze vredesoperaties worden meestal door de Verenigde Naties georganiseerd. Nederland doet ook mee aan deze operaties.

Clip: Jouw kijk op oorlog en vrede.
Lengte 2:45

Welke positie nemen leerlingen in ten aanzien van oorlog en vrede? In een leeg veld op het ereveld in Loenen werd het schoolbord geplaatst met daarop het woord Oorlog en er werd gevraagd welke letterlijke plek of afstand leerlingen nemen van dit bord? En waarom deze plek?

Clip: Reactie van leerlingen.
Lengte 1:45

Wanneer is het oorlog en wanneer is het vrede? En kunnen leerlingen die altijd in vrede hebben geleefd zich wel verhouden tot oorlog? Want daar is geen eigen ervaring over. En wat is oorlog en wat is vrede? Twee begrippen die een hele wereld vertegenwoordigen en waar leerlingen in de ervaring gebracht worden wat dit voor hen persoonlijk betekent.

Clip: Timo Smeehuijzen.
Lengte 3:30

Timo Smeehuijzen was negentien jaar en geslaagd voor zijn diploma. Hij wist nog niet wat hij wilde worden, maar koos in 2007 voor het leger. Van de een op de andere dag kwam hij in een oorlogsgebied terecht.

Hij overleefde de missie niet.

Module 5: De Erfenissen van de Oorlog

In deze les staat het persoonlijk verhaal centraal van één man die op het Nationaal Ereveld in Loenen begraven ligt: Aleidus Johannes ter Morsche. Hij is 49 jaar geworden. Hij is geboren in Almelo en onthoofd in Brandenburg, omdat hij een Nederlandse verzetsstrijder was. Zijn twee kinderen, toen 3 en 12 jaar oud, werden in SS-gezinnen geplaatst, omdat zij kinderen van misdadigers waren en volgens de nazi’s opnieuw moesten worden opgevoed. Het verhaal laat zien hoe lang de sporen van een oorlog zichtbaar blijven.

Ook te zien op:

De clips zijn te vinden op deze pagina of desgewenst via Vimeo of YouTube.

Share