Herdenken 2.0 voor jongeren

0
Scholen hebben dit lespakket aangevraagd
0
Klassen gaan ermee aan de slag!
ca.0
Leerlingen

een project van: Ereveld Vol Leven logo DLGR

Introductie

Het wáárom van het herdenken van oorlogsslachtoffers is actueler dan ooit. Het verleden en de actualiteit ontmoeten elkaar in dit unieke lespakket.

Wie jongeren wil betrekken bij het in herinnering houden van de Tweede Wereldoorlog zal herdenken binnen hun belevingswereld moeten brengen. Zodat zij zichzelf kunnen spiegelen en identificeren. Door aan de slag te gaan met Eren en Leren begrijpen jongeren ook wat oorlog nú betekent voor hun leeftijdgenoten uit o.a. Syrië.

Jongeren worden zelf onderdeel van het herdenken en eren van de oorlogsslachtoffers. Door de beleving zelf aan te gaan, te ervaren en te aanschouwen.

Dat doen we vanuit het verhaal van de nabestaanden. Zij verloren hun geliefde in ruil voor (andermans) vrijheid. Honderden gesneuvelde (vaak jonge) mensen die ook hun dromen hadden, liggen begraven op het Nationaal Ereveld in Loenen. Door het verbeelden van hun aanwezigheid, ervaren ook niet direct betrokkenen het verlies.

Het lespakket sluit aan bij de vakken Maatschappijleer, Geschiedenis en het thema Wereldburgerschap.

Herdenken 2.0

small-Ereveld vol leven-023

In Eren en Leren kijken wij naar het hele systeem waarvan de oorlogsslachtoffer deel uitmaakte. Wat was de impact van de keuzes voor henzelf maar ook voor de nabestaanden, de familie, de daaropvolgende generaties?

Wij kijken niet alleen naar het verleden, maar ook naar hoe de gebeurtenissen van toen nog verbonden zijn met ons leven vandaag, in het heden. Wat merken wij daar nog van? Wat leren wij daarvan? Vandaag en nog verder, richting de toekomst.

Voor wie?

Voor leerlingen van het middelbare onderwijs variërend van VMBO tot VWO. Afhankelijk van het niveau kan de docent een keuze maken welke werkvormen of vragen passen bij de doelgroep.

De Vorm

Er is gekozen om als leidraad het bezoek van de leerlingen te nemen die het ereveld in juni 2015 hebben bezocht. De leerlingen in de klas reizen met deze leerlingen mee waardoor zij ook online het ereveld kunnen beleven.

Dit biedt de mogelijkheid om veel videoclips te kunnen laten zien waarbij de leerlingen zich kunnen spiegelen aan de ervaringen van andere leeftijdsgenoten. Naar aanleiding van deze clipjes ontstaan verschillende werkvormen. Sommige ingeleid met tekstinformatie en anderen door reportages.

De les is via Socrative uit te voeren of via downloadbare pdf’s en via Socrative (interactief online). Schrijf jouw klas via onderstaande button in en je ontvangt gratis het lespakket Eren en Leren.

Heb je nog aanvullende vragen of suggesties? Stuur dan een mail aan: info@erenenleren.nl

INSCHRIJVEN

Slachtoffers, dichterbij dan je denkt. Neem het verhaal van Timo.

Bezoek Ereveld Vol Leven met jouw klas of kom op 4 mei!

Ervaar met jongeren het Ereveld Vol Leven!

Zelf ook met de klas of club het Ereveld Vol Leven ervaren? Stuur een mail naar info@erenenleren.nl zodat we je uit kunnen nodigen voor de speciale jongerendagen in 2018. Op 4 mei kun je ook komen, vanaf 11:00 uur aan de Groendendaalseweg in Loenen (bij Apeldoorn).

Timo Smeehuijzen was negentien jaar en geslaagd voor zijn diploma. Hij wist nog niet wat hij wilde worden, maar koos in 2007 voor het leger. Van de een op de andere dag kwam hij in een oorlogsgebied terecht.

Hij overleefde de missie niet.

Ervaringen van jongeren (video)

Bekijk de video en ervaar net als de bezoekende jongeren het Ereveld Vol Leven.

Start Nationale Herdenkingsweek
Ereveld Vol Leven 2017
0
0
Weeks
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

Aanbeveling

paul-rosenmoller- Eren en Leren Ereveld Vol Leven

“De impact van oorlog is enorm. We zien dagelijks de verschrikkingen van de oorlog in Syrië, de verwoeste levens en steden, de mensen die massaal op de vlucht slaan.

Ruim zeventig jaar geleden woedde een dergelijke oorlog hier in Nederland. We herdenken de slachtoffers daarvan nog ieder jaar. Eren En Leren kijkt niet alleen naar het verleden, maar vooral naar hoe de gebeurtenissen van toen verbonden zijn met ons leven vandaag.

Wat merken wij daar nog van? En belangrijker nog: wat leren wij daarvan? Hiermee geeft Eren en Leren een heel nieuwe en unieke kijk op herdenken en wat een ereveld representeert.

Een kijk die ik van harte aanbeveel.”

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad

Eren en Leren is mede mogelijk gemaakt door:

small

vfonds-logo-nieuw-open

Het vfonds steunt Ereveld Vol Leven omdat dit project handen en voeten geeft aan het verduurzamen van herdenken/gedenken. Dit biedt de mogelijkheid om verschillende doelgroepen aan de thema’s van het vfonds te verbinden.

Denk daarbij aan erkenning en waardering, herdenken en educatie. In de toekomst ziet het vfonds mogelijkheden om verbanden te leggen op meerdere gebieden, bijvoorbeeld Duitsland-Nederland, de verzetsroute en de route van vervolging.

NC 4-5 mei

Janivo (klein formaat)

FredFoundation-logo

DLGRMEDIALUNA_mail

Share